અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થવા ક્લિક કરો Join Whatsapp

Pinned Post

Latest Posts

GSEB SSC Result 2022 gseb.org Gujarat 10th Board Result Name wise Roll No wise & School wise

GSEB SSC Result 2022  Gujarat, Secondary Board will publish GSEB SSC result 2022 on official website. The Examination cell of GSEB will publish 10…

12th Commerce Result GSEB 2022 : Check @www.gseb.org

12th Commerce Result GSEB 2022 : Check @www.gseb.org 12th Commerce Result GSEB 2022 – Gujarat Board will declare the GSEB 12th Commerce result for r…

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org ધોરણ 10 પરિણામ 2022 મેં મહિનામાં જાહેર થવાની સંભાવના છે. જયારે પણ ધોરણ 10 (STD 10 RESULT 2022 ) જાહેર થશે ત્યારે આ પોસ્…

GSEB SSC Result 2022, Gujarat 10th Result

GSEB SSC Result 2022, Gujarat 10th Result GSEB 10th Result 2022 Live Updates : The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) anno…

12th Arts Result GSEB 2022 : Check @www.gseb.org

12th Arts Result GSEB 2022 :  Check @www.gseb.org: 12th Arts Result GSEB 2022 – Gujarat Secondary And Higher Secondary Education Board will release t…

GPSSB 1866 Multi Purpose Health Worker (MPHW) Recruitment 2022

Gujarat Panchayat Service Selection Board (GPSSB) published an official notification for Recruitment of Multi Purpose Health Worker (MPHW) posts. Eli…
© Online Gujarat. All rights reserved. Developed by Jago Desain