JAIL SIPAHI ANE TCM NA PERSONAL MARKS

AAJ  SUDHI  JEMNE POTANU JAIL SIPAHI , TALATI CUM MANTRI , CLERK , MPHW,FHW NU RESULT JOVANU BAKI HOY TO JOVA MATE.

TALATI CUM MANTRI , CLERK , MPHW,FHW MATE : CLICK HERE

JAIL SIPAHI MATE : CLICK HERE