लश्करी भरती मेळो - जामनगर


लश्करी भरती मेळो - जामनगर
OFFICIAL NOTIFICATION AVAILABLE SOON
ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चालु छे
www.joinindianarmy.nic.in
➡ जग्यानुं नाम :-
(1) सोल्जर जनरल डयूटी(GD)
___________________________
     लायकात     :- धो.10 पास
     ऊंचाई         :- 168 से.मी
     वजन          :- 50 किलो
     उमर           :- 17.5 थी  21 वर्ष
(2) सोल्जर ट्रेंडसमेन
___________________________
     लायकात     :- धो.10 पास / 8 पास / ITI
     ऊंचाई         :- 167 से.मी
     वजन          :- 50 किलो
     उमर           :- 17.5 थी  23 वर्ष
(3) सोल्जर टेकनिकल
___________________________
     लायकात     :- धो.12 सायन्स,फिजिक्स,मेथ्स,केमेस्ट्री 45 % साथे पास
     ऊंचाई         :- 167 से.मी
     वजन          :- 50 किलो
     उमर           :- 17.5 थी  23 वर्ष
(4) सोल्जर क्लार्क
___________________________
     लायकात     :- धो.12 पास
     ऊंचाई         :- 167 से.मी
     वजन          :- 50 किलो
     उमर           :- 17.5 थी  23 वर्ष
➡ अरजी केवी रीते करवी :-
________________________
     www.joinindianarmy.nic.in
पर ओनलाईन फॉर्म भरवानुं छे. फॉर्म नी प्रिंट आउट काढी साचवी राखवी.
जील्ला वाईझ भरती कार्यक्रम
--------------------------------------
तारीख------------------- जील्लानुं नाम
____________________________
16-12-15 - जामनगर
17-12-15  - राजकोट,मोरबी
18-12-15 - सूरेन्द्रनगर,अमरेली
19-12-15 - भावनगर
21-12-15  - देवभूमि द्रारका, दीव
22-12-15 - जूनागढ़
23-12-15  - कच्छ, गीर सोमनाथ
24-12-15 - पोरबंदर,बोटाद
ता.25-12-15 थी 30-12-15 सुधी मेडीकल
वधारे माहिती माटे :-
लश्करी भरती कार्यालय
सोलेरियम रोड, जामनगर
02882550346