Online Gujarat , Job Portal For Gujarat, Gujarat Best Educational WebSite. Gk, Ojas Jobs, Tet, Tat, Htat, Gpsc, Upsc, Gseb, Study Material, Exams, Results, Call Latters.

FIX PAGAR NA KARMCHARIO NA PAGAR MA VADHARO.

BREAKING NEWS:- FIX PAGAR NA KARMCHARIO NA PAGAR MA VADHARO.


Fixpay News
  • 15 Rajao no vadharo...30/sudhi carry forward thase.
  •  hal vidyasahayak mate Rs.2200 no vadharo...pachi dar varse..1500 no vadharo
  •  maa vatsaly kayogi vima yojna na ni saruvat
  •  2 lakh ni accident policy
  •  Fix to Fix ma fixpay protect thase....