2550 Talati Cum Mantri Recruitment NEWS 2016

NEWS - 2550 New Talati Cum Mantri Recruitment 2016 राज्य ना पंचायत  मंत्री  श्री  जयंती भाई  कवाडिया ऐ 2550  नवीन तलाटी मंत्री नी जग्या मंजूर  थयानु जाहेर करयु छे .टुंक समय मा जाहेरत आवी जशे.नवी  2550 भरती पछी  100  % जग्या पर भरती थई जशे . वधु माहिती  माटे


SOURCE BY  AKILA NEWS