Upcoming New 17849 Teacher Bharti in Gujarat : Official Press Note

Upcoming New 17849 Teacher Bharti in Gujarat : News

  • Prathmik Shikshak : 7000

  • Mukhya Shikshak Bharti : 2300

  • Secondary Shikshak Bharti :2300

  • Higher Secondary Shikshak Bhartti & Arts / Science Colleges ma :973

  • Polytechnic ma Teacher Ni Bharti :1076

  • Temaj j Shikshan na Bija Vibag ma Pan Next 3 Month Ma Total 17849 Shikshako ni Bharti Kravama aavse.

Official Press note : Click Here