અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થવા ક્લિક કરો Join Whatsapp

Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC) 19 RA, JRF, Field Assistant Recruitment 2021

GBRC Recruitment 2021 | GBRC RA Jobs | GBRC JRF Jobs | GBRC Field Assistant Post | Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC) invites applications from the interested deserving candidate for the post of Research Associate (11), Junior Research Fellow (07) and Field Assistant (1) positions in various research projects. Details of the projects post, essential qualification, and fellowship

Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC) Recruitment 2021

No. of posts: 19

Name of posts: 

  • Research Associate: 11 Posts
  • Junior Research Fellow: 07 Posts
  • Field Assistant: 01 Post

Education Qualification : Post wise various degree (Read full jobs notification pdf file given below)

Selection Process, Age Limit, Salary, Application Fees : Read jobs notification

How to Apply : Interested and Eligible Candidates can apply online by https://job.gbrc.res.in/ below given link.

Important Dates & Jobs notification, Online Application Link


Post a Comment

© Online Gujarat. All rights reserved. Developed by Jago Desain