અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થવા ક્લિક કરો Join Whatsapp

Gujarat State Co-op. Agri & Rural Development Bank Ltd. (Kheti Bank) 137 Various Manager Recruitment 2021

Gujarat State Co-op. Agri & Rural Development Bank Ltd. (Kheti Bank) 137 Various Manager Recruitment 2021Kheti Bank Recruitment 2021 | The Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. Gujarat State Co-op. Agri & Rural Development Bank Ltd. (Kheti Bank) poised for rapid growth. Require young, enthusiastic and dashing persons for the posts of General Manager, Sr. Manager, Manager, Assistant Manager & Other 137 Vacancies at Kheti Bank Official website khetibank.org

Kheti Bank Recruitment 2021

Total No. of Post : 137

  • GENERAL MANAGER
  • DEPUTY GENERAL MANAGER
  • ASSISTANT GENERAL MANAGER (I.T.)
  • ASSISTANT GENERAL MANAGER (Funds Management)
  • ASSISTANT GENERAL MANAGER
  • SENIOR MANAGER (I.T.)
  • SENIOR MANAGER
  • MANAGER (I.T)
  • MANAGER
  • ASSISTANT MANAGER

Education Qualification, Age limit, Selection Process & Other details : Post wise various (check jobs notification page)

How to Apply : Apply strictly in accordance with the above criteria, with complete resume on or before Dt. 13/01/2022 to The managing Director / General Manager, Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. 489, Ashram Road, Nr. Nehru Bridge, Ahmedabad – 380009.

View Official Jobs notification

More details

Important Dates :

Last Date for Submission : 13/01/2022Post a Comment

© Online Gujarat. All rights reserved. Developed by Jago Desain