અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થવા ક્લિક કરો Join Whatsapp

Gujarat Gyan Guru Quiz Registration 2022

How to Registration Gujarat Gyan Guru Quiz competition 2022 | Gujarat Gyan Guru Quiz Competition? | Gujarat Gyan Guru Quiz

Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Registration 2022 

 • How to Registration Gujarat Gyan Guru Quiz competition 2022 | What is Gujarat Gyan Guru Quiz Competition? | Gujarat Gyan Guru Quiz has been organized in such a way that more than 3 lakh students can participate in this quiz. In the first phase online quiz will be held at talukamunicipality / ward level, in the second phase at district-municipal level and in the third and final phase offline quiz will be held at state level.
Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Registration 2022

G3q Quiz Registration 2022 Details

Name of the OrganizationGujarat Government
Quiz NameGujarat Gyan Guru Quiz
Quiz Launched By Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Patel
Competition Comes UnderEducation Department Of Gujarat
Year2022
Mode of RegisterOnline
Eligible StudentAbove 9th Standard (Shool and Non-School Both) and also Gujarat Citizens
Name of ArticleGujarat Gyan Guru Quiz Competition Registration 2022 
CategoryApply Online
Prize Up to25 crore
Joining By Registration
Official Websitehttps://g3q.co.in/

Gujarat Gyan Guru Quiz Registration 2022 Details

 • All those above class 9, whether student or non-student, can participate in this quiz.
 • The state level winners will be taken to pilgrim places, tourist places, industrial units and development works. The State level quiz will be held in offline mode in a grand manner. The quiz competition will be named as ‘Gujarat Gyan Guru Quiz’. It will be launched by Chief Minister Bhupendra Patel from Science City in Ahmedabad on July 7.
 • Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Patel launching the “Gujarat Gyan Guru Quiz” state-wide from Science City in Ahmedabad said that, Gujarat Gyan Guru Quiz is a far-sighted step to prepare our future generation to compete with the world by making them knowledgeable and informative. The quiz competition will create a stir in schools and colleges in municipality and municipal corporations. The quiz will be held at taluka, district and state level during the next 75 days. In which more than 25 lakh contestants including from school-college students as well as citizens will participate.
 • The state-wide competition has been digitalized through a website, e-booklet and online competition. The objective of this competition is to make the students-citizens aware of various schemes and policies of the government including general knowledge. He added that today’s generation, which depends on Google for every question will get in the habit of giving memory-based answers and meditating.
 • Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, the growth of Gujarat’s education sector has been impressive. New changes are taking place in the field including education, a new initiative ‘Gujarat Gyan Guru Quiz’ will make the children and youth of the state participate in the comprehensive development journey of Gujarat.
 • Referring to the fruitfulness of the Vanche Gujarat campaign launched by Prime Minister Shri Narendra Modi, the Chief Minister said that the Prime Minister has given opportunities to our future generation to flourish and keep pace with the world. Gujarat Gyan Guru Quiz will play an important role in achieving saturation of various schemes of the government- 100 percent beneficiary coverage.
 • Every scheme of the state government has been prepared keeping in mind the people of the state and arrangements are being made by the state government to reach the last man. This quiz will play an important part in this.
 • Education Minister Shri Jitubhai Vaghani said that the Chief Minister has started the nations largest and the state’s first quiz today. More than 25 lakh students are to participate in this quiz. The purpose behind this quiz is to enhance the knowledge of the students of the state.
 • Government of Gujarat is committed for the intellectual development of the students of the State. The Science City, which enhances science knowledge, has been visited by 8 lakh people in the last 8 months. Education Minister also requested parents to take part in this quiz.
 • Industry and Co-operation Minister Shri Jagdishbhai Vishwakarma said that Prime Minister Shri Narendra Modi started the offline quiz in the state long time ago. The Gujarat Gyan Guru Quiz has been launched statewide from today under the guidance of Chief Minister Shri Bhupendra Patel with the intention that the students of the state can get information about the development journey of the state. This new experiment will establish new dimensions, he added.
 • Minister of State for Education Shri Kuberbhai Dindor said that 20 years of trust – 20 years of development has reached the people. We have been making maximum use of digital media in writing reading at the present time.
 • This mega quiz competition has been organized by the state education department. All the students studying in standard 9 to 12 and college, university level are participating in this quiz competition.
 • Attractive prizes will be awarded to the winning candidates at all levels including taluka, district as well as state level and certificates will be awarded to all the contestants at Gujarat government level. This quiz will be held daily for students and will run continuously for 15 weeks.
 • Apart from students, ordinary citizens who are not studying can also participate which will be encouraged separately. In the first phase online quiz will be conducted at taluka – municipality / ward level, in the second phase at district-municipal level and in the third and final phase offline quiz will be conducted at state level.
 • Thousands of questions have been included for this quiz. The quiz includes various schemes of Central Government as well as State Government, main objectives of the schemes, beneficiaries, achievements achieved so far in the scheme, number and amount of beneficiaries. A committee of question bank scrutiny has also been formed for that.
 • The quiz starts every Sunday of the week and ends every Friday and the winner will be announced every Saturday. Each week the taluka and ward level school and college / university department will have a quiz duration of 20 minutes per contestant and 20 quizzes per quiz. A digital booklet of 250 quizzes per day will be kept online for the contestants as a guide. In addition, ten winners from taluka and ward level, school and college as well as university will be announced every week.
 • After the completion of the district level competition, the state level final competition will be held. During the entire competition, the winners of the district and the corporation will be eligible to participate. This quiz will be conducted online. Students will be given a tour of Science City and the winning students will be given a study tour of the nominated places. In addition, all the contestants will be awarded certificates at Gujarat Government level.
 • Rajya Sabha MP Shri Narharibhai Amin, Minister of Roads and Buildings Shri Purneshbhai Modi, Minister of State Shri Kirtisinh Vaghela, Shri Arvindbhai Raiani, Shri Brijeshbhai Merja, Shri Arjun Singh Chauhan, Shri Nimishaben Suthar, Ahmedabad Mayor Shri Kiritbhai Parmar, Gandhinagar Mayor Shri Hitesh Makwana, Chief Secretary Shri Pankaj Kumar, Principal Secretary of Higher and Technical Department Shri SJ Haider, Higher Education Commissioner Shri M. Nagarajan as well as a large number of students and teachers were present.
 • Source: Information Department, Gujarat

G3q Quiz Registration 2022

 • All those above class 9, whether student or non-student, can participate in this quiz.
 • The state level winners will be taken to pilgrim places, tourist places, industrial units and development works. The State level quiz will be held in offline mode in a grand manner. The quiz competition will be named as ‘Gujarat Gyan Guru Quiz’. It will be launched by Chief Minister Bhupendra Patel from Science City in Ahmedabad on July 7.
 • g3q.co.in Registration 2022

g3q.co.in Registration 2022 :

 • The official administration of the Gujarat education board will be announced for the g3q quiz competition 2022. Recently the official administration of the education board will be conducted the Gujarat steam quiz competition 2022 successfully.
 • Now the education department will come back again with the new quiz competition. In the Gujarat Gyan Guru quiz competition, the winner students will get up to the price of rupees 1.60 crore. The total boot price in the study tour will also be awarded up to rupees 25 crore.

Gujarat Gyan Guru Quiz Time Table :

Gujarat Gyan Guru Quiz Time Table

Gujarat Gyan Guru Quiz Prizes :

Gujarat Gyan Guru Quiz Prizes

Gujarat Gyan Guru Quiz Prizes

Gujarat Gyan Guru Quiz Rules : 

Gujarat Gyan Guru Quiz Rules

What is Gujarat Gyan Guru Quiz Competition?

 • According to Education minister Jitubhai Vaghani, thousands of questions are included in this quiz competition. A scrutiny committee has been formed for the question bank. The quiz will begin every Sunday and conclude every Friday. Winners will be declared every Saturday.
 • The timing of the quiz per participant would be 20 minutes. The participants will get digital books online for guidance. Every week, ten winners will be declared at taluka, ward, school, college levels.
 • Prize and Rewards of Gujarat Gyan Guru Quiz Competition
 • Every week 252 taluka-municipality wise and 170 ward wise winners will get Rs. 1.60 crore prizes. In 15 weeks, total Rs. 25 crore worth prizes and study tour will be awarded.

How to Registration Gujarat Gyan Guru Quiz competition 2022

 • The quiz will be announced on July 07, 2022. It will be launched by Honourable Chief Minister Gujarat Sh. Bhupendra Patel From Science City Ahmedabad on July 2022.
 • Step 1- Search Google on Gujarat Gyan Guru Quiz Competition Registration 2022
 • Step 2- Go to “www.g3q.co.in” website.
 • Step 3- Go to Registration tab.

રજીસ્ટ્રેશન કરવા અહિયાં ક્લિક કરો

 ક્વિઝ રમવા અહિયાં ક્લિક કરો

ક્વિઝના પ્રશ્નો જોવા અહિયાં ક્લિક કરો

ક્વિઝનું રિઝલ્ટ જોવા અહિયાં ક્લિક કરો

g3q Quiz Registration 2022 Important Date:

 • Announcement Date of Gujarat Gyan Guru Quiz Competition 2022: 07-July-2022
 • Starting Date Of G3q Quiz Registration 2022: 07-July-2022
 • Final Date of Gujarat Gyan Guru Quiz Competition: Updated Soon
 • Conducting date of Phase 1: Updated Soon

ગુજરાત જ્ઞાનગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધા 2022 – G3Q ક્વિઝ નોંધણી 2022:

ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગે 9મા ધોરણના ઉપરના તમામ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે નવી ક્વિઝ સ્પર્ધાની જાહેરાત કરી છે. આ સ્પર્ધાની જાહેરાત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા 7 જુલાઈ 2022ના રોજ કરવામાં આવી હતી. થોડી સ્પર્ધા કરો,

તે ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગની અંદર કરવામાં આવી રહી છે. આ ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર તમામ વિદ્યાર્થીઓ 60 કરોડ સુધીનો 1 પોઈન્ટ જીતી શકે છે. શિક્ષણ વિભાગે આ સ્પર્ધાનું બજેટ ₹25,000,000 સુધીનું નક્કી કર્યું છે, જેમાં તમામ કિંમતો અને અભ્યાસ પ્રવાસો પણ ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માંગતા તમામ ઉમેદવારો નીચે આપેલા લેખ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અને અન્ય ઘણી પ્રકારની માહિતી જેમ કે પાત્રતા માપદંડની મહત્વની તારીખો અને વધુ માહિતીનો અમે નીચેના લેખમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, નીચે આપેલ લેખ વાંચવાનું ભૂલશો નહીં.

Prize and Rewards of Gujarat Gyan Guru Quiz Competition g3q.co.in

 • Every week 252 taluka-municipality wise and 170 ward wise winners will get Rs. 1.60 crore prizes. In 15 weeks, total Rs. 25 crore worth prizes and study tour will be awarded.

g3q Quiz Registration 2022 Important Document:

 • Aadhar Card
 • Studnet ID
 • Education Marksheet
 • 8th Standard Pass Marksheet
 • Address Proof
 • Age Proof
 • Date of Birth Certificate
 • Passport Size Photograph

How to Registration Gujarat Gyan Guru Quiz competition 2022 | g3q Quiz Registration 2022

 • The quiz will be announced on July 07, 2022. It will be launched by Honourable Chief Minister Gujarat Sh. Bhupendra Patel From Science City Ahmedabad on July 2022.First Of all the applicants will have to go to the official website of Gujarat Gyan Guru Quiz via https://g3q.co.in/
 • Now on the homepage of the official website click on the suitable link for G3q Quiz Registration 2022.
 • After that on the appearing window fill the form with all the correct information.
 • Now verify your mobile number through the OTP process.
 • And after all that attach all the required documents and you successfully Register.
Gujarat Gyan Guru Quiz Registration 2022Click Here
G3q Quiz Registration 2022 LinkClick Here

Now all the applicants who are interested and want to participate in the Gujarat Gyan Guru quiz competition 2022 cancel their online registration form from the direct link given below. The first face of the Gujarat Gyan Guru quiz competition will be conducted at the taluka municipality ward level.

The second space will be conducted at the district municipal level and the final phase offline quiz will be conducted at the state level. Through this article, we are providing complete information regarding the Gujarat Gyan Guru quiz 2022. And more information such as how to apply online, Important Dates, Helpline Details, Etc will also be mentioned in the below page.

The timing of the quiz per participant would be 20 minutes. The participants will get digital books online for guidance. Every week, ten winners will be declared at taluka, ward, school, college levels.

Post a Comment

© Online Gujarat. All rights reserved. Developed by Jago Desain