અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થવા ક્લિક કરો Join Whatsapp
SSC

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 @gseb.org ધોરણ 10 પરિણામ 2022 મેં મહિનામાં જાહેર થવાની સંભાવના છે. જયારે પણ ધોરણ 10 (STD 10 RESULT 2022 ) જાહેર થશે ત્યારે આ પોસ્…

GSEB SSC Result 2022, Gujarat 10th Result

GSEB SSC Result 2022, Gujarat 10th Result GSEB 10th Result 2022 Live Updates : The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) anno…

SSC GD Constable PST/PET Admit Card 2022

SSC GD Constable PST/PET Admit Card 2022 :  The Staff Selection Commission (SSC) in India has invited online applications for SSC GD Constable Recrui…

SSC Multi Tasking (Non-Technical) Staff and Havaldar Recruitment 2021

SSC MTS & Havaldar Recruitment The Staff Selection Commission (SSC)  has released the advertisement for the recruitment to be held on  Multi Task…

SSC GD Constable Admit Card 2021

SSC GD Constable Admit Card 2021 will be released soon.  SSC Constable GD Exam Date Released @ ssc.nic.in: Staff Selection Commission has recently ma…

SSC Phase IX Recruitment Notification for 3261 Vacancies

SSC Phase IX Recruitment Notification for 3261 Vacancies @ssc.nic.in,   Staff Selection Commission Has Recently Publish Notification For SSC Phase 9 …

GSEB Time Table for SSC (Repeater) & HSC Exam july 2021

GSEB 10th (SSC) & 12th (HSC) Exam Time Table March 2021 :  Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar Pubdlished an Offi…

GSEB SSC HSC Duplicate Marksheet Online at www.gsebeservice.com

GSEB SSC HSC Duplicate Marksheet Online at www.gsebeservice.com Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar conducts p…

GSEB Time Table for SSC & HSC Exam March 2020

GSEB SSC & HSC Examination Time Table March 2020 GSEB 10th (SSC) & 12th (HSC) Exam Time Table March 2020 :  Gujarat Secondary and Hig…

GSEB Class 10 SSC Exam Time Table 2020

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSHSEB)  has released the  GSHSEB Board Class 10 (SSC) TimeTable  for the academic year  2…

SSC GD Physical Admit card 2019 Released @crpf.gov.in, Download Here

SSC GD Physical Admit card 2019 Download:  CRPF has released the SSC GD Physical Admit card 2019 on its official website. All those who have applie…
© Online Gujarat. All rights reserved. Developed by Jago Desain